torsdag 15 augusti 2013

Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag!

Låt skolan bli en del av informationssamhället.


Med hjälp av de digitala verktygen som datorer, smartphones och surfplattor raserar vi de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Följ med vår guide och res in i den framtid som finns här och nu och upptäck alla de möjligheter de digitala verktygen ger. Efter kursen kommer du att kunna använda både de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser som engagerar eleverna och vidareutvecklar lärandet. Tillsammans bygger vi ”Världens bästa skola”.

Målgrupp:
Alla som arbetar i eller är intresserade av skolan och vill lära sig hur de digitala verktygen kan förändra och förbättra lärandet.

Förkunskaper:
Grundläggande hantering av dator och kan surfa på Internet.

Upplägg och förslag på kursplan:

Sociala medier i undervisningen!


Användningen av Facebook har ökat lavinartat och har nu över 1 miljard användare. 
Möt eleverna på deras egen arena! Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen och hur möter du eleverna i skolan? Visste du om att 56 % av alla 3 åringar i Sverige har använt Internet? (källa: Svenskarna och Internet 2012 )

Interaktiva molntjänster och internetbaserade program!

Både Google och Microsoft har gratis tjänster som hanterar dokument, kalkyler, presentationer och lagring i molnet.

Den kommunikativa skolan!

Introduktion till Webb 2.0. Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen?


Det virtuella klassrummet!

Med dagens teknik kan du skapa digitala mötesplatser på Internet. Med hjälp av chat, video och andra strömmande media kommunicerar du med dina elever och kollegor och kanske en extern panel med experter....

Använd det offentliga rummet för lärandet!

Bloggen motiverar eleverna till att skriva eftersom den är offentlig och kompisarna både kan läsa och kommentera innehållet. Inbjudna gästföreläsare från HBG Nyheter om ”Medborgarjournalistik”.

Nyttan med den digitala kunskapen!

På Internet finns oändligt mycket kunskaper att hämta, men också mycket skräp. Här är det viktigt att man har ett källkritiskt tänkande.


Den digitala pedagogiken!

Idag finns nya utbildningstekniker som flipped classroom, gamified learning, entreprenöriellt lärande och kollaborativt lärande.

Antal kurstillfällen: 8
Antal timmar: 24

För mer information kontakta: skolitskane(at)gmail.com

1 kommentar: