måndag 10 oktober 2011

Använd moderna digitala verktyg i skolan!

Skolan håller på att förändras och då måste man som skolledare följa med i utvecklingen. Det är dags att se över vilka digitala verktyg skolan använder, för om dessa inte är anpassade efter den digitalisering som skolan genomför blir resultatet av förändringen kanske inte så som man tänkt. Moderna digitala verktyg tillåter skolan att utvecklas i den riktning man vill och skapar förutsättningar för en ny pedagogik som inte är möjlig utan de digitala verktygen. (Puentedura). Med digitala verktyg menas inte bara datorer, pekplattor och smarta telefoner, utan i detta måste även lärplattform, lär program och annan digital utrustning räknas med. Lärplattformen är en mycket viktig faktor i den digitala skolan och därför måste den stödja den nya pedagogik som det ökade användandet av digitala verktyg innebär. De flesta av dessa "lärplattformar" är uppbyggda efter den gamla skolans normer och passar inte riktigt in i den nya. Så om ni ska satsa på en modern skola där lärare och elever utrustas med egna datorer, bör ni också se över den flora av programvaror ni har och se om de verkligen klarar den nya digitala skolan och då framför allt "lärplattformen".
Se vad barn och unga gör på nätet, besök http://mediebarn.se/

Se också en blogg som beskriver hur du kan förändra skolarbetet med hjälp av ett nytt web 2.0 baserat verktyg. http://bit.ly/rqwzCn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar